Zazimujte závlahový systém, přichází mrazy

Pokud ze závlahového systému na zimu nevypustíte vodu, může dojít k jeho poškození. Potrubí a komponenty závlah jako postřikovače a elektromagnetické ventily se neumisťují do nezámrzné hloubky. Při teplotách pod bodem mrazu by voda ve formě ledu mohla roztrhat jak potrubí, tak i ostatní části závlahy. Proto doporučujeme provést zazimování závlahového systému.

Jak zazimovat závlahový systém

Na základě našich dlouholetých zkušeností vám doporučujeme metodu vypuštění vody pomocí stlačeného vzduchu.

Postup je následující:

1. Vypněte čerpadlo

Vypněte hlavní jistič přívodu elektřiny k čerpadlu. Pokud nemáte čerpadlo, uzavřete přívod vody.

2. Připojte kompresor

Připojte hadici kompresoru k přípojnému místu na potrubí. Parametry kompresoru jsou pro menší systémy: průtok stlačeného vzduchu min. 10 m3/h při 3,0 bar a pro větší systémy cca od 18 m3/h. Ujistěte se, že nikdo není ve ventilové šachtě nebo u postřikovačů. Otevřete elektromagnetický ventil první sekce. S kompresorem zacházejte opatrně, špatnou manipulací můžete poškodit komponenty závlahy, zejména postřikovače. Množství vzduchu tlačeného do potrubí proto zvyšujete jen velmi pomalu. Nikdy nepřekročte hodnotu tlaku vzduchu 3,5 bar.

3. Pusťte stlačený vzduch

Jakmile se potrubí naplní vzduchem, vysunou se postřikovače a stlačený vzduch vytlačí vodu. Hlídejte, jestli se přípojné místo kompresoru příliš nezahřálo. Odvodňujte sekce závlahového systému postupně, po odvodnění jedné sekce uzavřete ventil pro danou sekci a pokračujte otevřením dalšího ventilu. Tento postup opakujte pro všechny sekce. Poznámka: Nikdy nenechávejte sekční ventily otevřené na zimu, při jarní spuštění, se Vám nemusí podařit jednotlivé ventily uzavřít.

4. Vypněte řídicí jednotku

Poté, co práci dokončíte, přepněte řídicí jednotku TORO do polohy OFF, avšak neodpojujte jednotku od elektrické sítě.


Chyby se můžou prodražit

Postup zazimování závlahového systému je poměrně náročný. Pokud budete zazimovávat sami, doporučujeme dodržovat doporučení uvedená výrobcem.


Pokud budete postupovat špatně, hrozí, že:

  • část vody zůstane uvnitř závlahového systému a může poškodit jeho části,
  • zvolíte špatný tlak vzduchu, který může poškodit některé komponenty.


Pokud si nejste 100% jistí, jak závlahu správně zazimovat, vyplatí se obrátit na specialisty. Odborné vypuštění vody je mnohem levnější než oprava poničených trubek. Kontaktujte nás, rádi vám doporučíme ověřené instalační firmy.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz